Praktijk Spiegelkracht

It is safe to look within. The inner creates the outer, always – Louise Hay

Geen enkele aarzeling bij mijn zonen toen ik hen vroeg voor een fotosessie voor mijn website. Ik hoor dat de foto’s kracht, verbinding en liefde uitstralen – dat is wat ik ervaar met de jongens en graag wil delen.

Opvoeden is nooit zo mijn ding geweest. Intuïtief heb ik altijd gevoeld dat het vanuit liefde wel goed zou komen met de jongens. Nu ze (bijna) volwassen zijn weet ik dat mijn intuïtie klopte. Ik geloof dat een ontspannen, liefdevolle relatie met de kinderen begint met vertrouwen, vanuit liefdevolle aanwezigheid. Ik geloof dat wanneer jij bereid bent te onderzoeken wat jou leidt in de opvoeding, welke overtuigingen, verwachtingen en wellicht angsten jouw handelen bepalen, wanneer jij het aandurft meer vanuit hart en minder vanuit hoofd het contact met de kinderen aan te gaan, er meer ontspanning en werkelijke verbinding ontstaat.

Home

Waar dit ook over gaat, is dat ik kinderen ten diepste toewens zichzelf te mogen zijn. Dat zij kunnen opgroeien met respect voor wie zij zijn in plaats van moeten worden. Dat betekent geen laissez faire houding, maar wel een diep bewustzijn en een blik naar binnen, zodat kinderen niet vooral gevormd worden naar onze (onbewuste) overtuigingen, maar zoveel mogelijk in vrijheid kunnen leven.

Deel jij het bovenstaande met me en voel jij voor een meer bewuste opvoeding? Heb jij behoefte aan meer rust en ontspanning, in jezelf en in het gezin? Zou jij meer balans willen tussen sturen en loslaten, controle en meebewegen, verantwoordelijkheid nemen en geven? Vind jij het lastig dat je met partner niet altijd op één lijn zit? Sta jij ervoor open bij zorg over gedrag of ontwikkeling van het kind (ook) bij jezelf te rade te gaan? Wil jij groeien aan de spiegels in jouw omgeving, wil jij op het gebied van persoonlijke ont-wikkeling stappen maken, ook in het belang van de kinderen ? Dan loop ik graag een stukje met je mee!

Voel je vrij contact op te nemen voor:Simone van der Nat

– een afspraak, individueel of in een groep
– de nieuwsbrief, die met regelmaat verschijnt
– een lezing, over (niet) opvoeden en spiegelen – ook op scholen!

Ik hoor graag van je!

 

 

Het is een groot geschenk voor kinderen als je zelf gelukkig bent – Erica Jong