Levenslessen van meester Kanamori: als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig – Toshiro Kanamori

levenslessen van meester KanamoriToshiro Kanamori is een docent aan een basisschool in Japan. Zijn motto is, dat de school een afgeleide zou moeten zijn van het leven zelf en niet andersom.

Samen met de kinderen wil hij leren over het leven. Hij wil kinderen ruimte geven waarin het zelf voelen en leren op de eerste plaats staan. In zijn beleving zou dat voorrang moeten krijgen boven het met woorden en methodes onderwijzen door volwassenen.

Wat mij in zijn boek het meest raakt is zijn hoofdstuk over openhartigheid – het openen en laten spreken van het hart. Ik leg de link met wat er op de Challenge Days in het middelbaar onderwijs gebeurt: leerlingen worden gestimuleerd naar zichzelf te kijken, stil te staan bij wat er werkelijk in hen omgaat, wat zij werkelijk denken en voelen. Zij worden uitgedaagd hun ware ik te laten zien, zich kwetsbaar op te stellen en dit te delen met anderen.

Kanamori geeft hiertoe de mogelijkheid via onder meer een klassenboek. Leerlingen kunnen daarin dagelijks schrijven wat er in hen leeft. Soms spontaan, soms op verzoek en naar aanleiding van een thema. Die thema’s worden vervolgens in de groep behandeld – teksten van leerlingen worden (al dan niet anoniem) voorgelezen. De leerlingen ervaren (h)erkenning en begrip. Van zichzelf en van anderen. Er wordt geleerd te uiten, te luisteren en elkaars gevoelens te respecteren. Kinderen komen op die manier nader tot elkaar. Er groeit een gevoel van verbondenheid – en dat is volgens Kanamori het hoogste goed.

Een ander doel van Kanamori is, dat kinderen de zin van het leven leren begrijpen. Zelf is hij een aantal maal met de dood geconfronteerd. Hij kent de waarde van het leven en wil die graag aan zijn leerlingen overdragen. Hij doet dit door hen te laten kennismaken met allerlei facetten van het leven. Hij laat mensen voor de klas spreken die in een terminale fase van hun leven zijn. Hij ontvangt een zwangere vrouw die vertelt over het leven in haar en alles wat zij daarbij beleeft. Hij laat kinderen in gesprek gaan met hun ouders. Harten van kinderen worden geraakt.

Voor ouders heeft Kanamori een duidelijke boodschap: ouders, vindt tijd om te luisteren naar je kind! Toon oprechte interesse voor de wereld die het kind op dat moment aan het beleven is en vindt ruimte om samen te genieten en indrukken te delen.

Over de levens- en onderwijsvisie van Kanamori is een documentaire gemaakt. Een jaar lang werden Kanamori en zijn groep gevolgd, resulterend in de film ‘Children, full of life’.