Straffen en belonen

Op Facebook lees ik regelmatig opvoedingsvragen. Wordt een goed rapport beloond? Welke bedtijden zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd normaal? Hoe gaan we om met straffen en belonen? Vragen waarop tientallen reacties van (vrienden van) vrienden gegeven worden – zeer uiteenlopend.

Straffen en belonen zijn nooit zo mijn ding geweest. Mijn kinderen (inmiddels alle drie gevorderd puber) hebben niet voor straf op de gang gestaan of op de trap gezeten. Ook voor straf eerder naar bed of binnen blijven kwam niet in mijn opvoedwoordenboek voor. Ik herinner me een aantal situaties waarin ik op behoorlijk onbegrip van de omgeving stuitte en het lastig vond mijn eigen koers te varen.

Opvoeden

Opvoeden, er is zoveel over gezegd en geschreven. Ooit heb ik een studie gekozen vanuit nieuwsgierigheid naar wat opvoeding met kinderen doet. Om eerlijk te zijn… heb ik niets met ‘opvoeden’. Misschien juist daarom wel mijn studiekeuze. Omdat ik toen al voelde dat ‘opvoeden’ vanuit een doel of verwachting gemakkelijk voorbijgaat aan de eigenheid en de werkelijke behoeften van een kind.

Pesten

imagesHet thema ‘pesten’ is uit onze huidige cultuur nauwelijks meer weg te denken. De laatste tijd heeft het volop de aandacht. Het haalt de landelijke media op een afschuwelijke manier. Door jonge mensen, die doordat zij zich gekwetst en buitengesloten voelen een einde maken aan hun leven. Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Over wat pestgedrag is, wanneer we pesten ‘pesten’ mogen noemen en wat eraan zou moeten worden gedaan. Waar ligt het verschil tussen plagen en pesten? Hoe herkennen we de signalen van gepeste leerlingen? Welke interventie programma’s zijn er op de markt?