Ter inspiratie

Het leven is voortdurend bezig
ons een spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden.

Wanneer we niet bereid zijn te zien
wat het leven ons probeert te laten zien,
zal het de intensiteit opvoeren totdat
we willen zien wat we moeten zien.

Op deze manier is het leven zelf
onze grootste bondgenoot.

Adyashanti