Hoe

Het is verbazend hoe problemen die onoplosbaar lijken, oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert – Carl Jung

We gaan met elkaar in gesprek, in een individueel consult of in een groep. In die gesprekken ben ik mezelf, met een rugzak met kennis en ervaring – door wat ik heb geleerd en ondergaan. Ik zet daarvan in wat nodig is om jou te helpen. In ieder moment voelen we wat dat mag zijn.

Spiegelen neemt een centrale plaats in: ‘Dankzij het spiegelprincipe trekken we precies die mensen en gebeurtenissen aan die ons aspecten van onszelf laten zien die wij nog niet bewust waren. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin gebeuren. Als er dingen in ons leven gebeuren die ons niet bevallen, kunnen we ons afvragen met welk deel van onszelf dat resoneert, dat nu aandacht vraagt om gekend en mogelijk getransformeerd te worden. Omgekeerd, als er dingen in ons leven gebeuren waarvan we ons afvragen waar we dat aan te denken hebben, kunnen we ons ook afvragen met welk prachtig ongezien aspect in onszelf dat te maken kan hebben!’ – Marja de Vries

Spiegelen staat centraal in de methodiek PresentChild® (voorheen Het Fluisterkind®). Willem de Ridder – auteur van het Handboek Spiegelogie – schrijft in zijn aanbeveling van het boek Het Fluisterkind: ‘kinderen reageren niet op wat volwassenen zeggen maar op wie zij van binnen zíjn.’ Kinderen zijn een prachtige spiegel van wat er in ons als ouder leeft en vraagt om bewustwording. Zij resoneren mee, alsof ze verfijnde antennes hebben. Wat raakt jouw kind met zijn gedrag of ontwikkeling in jou? Welk aspect of thema mag er door jou gezien en doorvoeld worden?

PresentChild® maakt gebruik van taal. Jij als ouder vertelt gedetailleerd over de zorg die je hebt over (het gedrag van) jouw kind. Via een vertaling komen we tot de kern van waar het om gaat – tot bewustwording van wat er in jouw leven om aandacht vraagt. Wanneer die snaar in jou wordt aangeraakt, komt er een beweging in gang – en wanneer jij in beweging komt, beweegt het kind als vanzelf mee.

Een kinderhart is als een spiegel, het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld – Inayat Kahn